Search Results for:

Wolf Biermann

Bi kịch của Angela Merkel

Wolf Biermann, The New York Times, 29-6-2018 Phạm Kỳ Đăng dịch Thủ tướng Angela ở Berlin. Sean Gallup/Getty Images Ở thế kỷ 21 chúng…

Read More

Tởm lợm và Thiên tài

Tởm lợm và Thiên tài   Wolf Biermann (1) Phạm Kỳ Đăng dịch từ nguyên tác tiếng Đức    Bertolt Brecht Cuốn tiểu sử…

Read More