Bàn tròn của BBC Tiếng Việt bình luận về hai chủ đề: Sự kiện GS Chu Hảo bỏ Đảng và cái chết của nhà văn truyện kiếm hiệp TQ, ông Kim Dung ở Hong Kong