HẬU CHUYỆN KỂ NĂM 2000 (THỜI BIẾN ĐỔI GIEN) (KỲ 1)

Bùi Ngọc Tấn

Văn Việt: Đúng ngày giỗ đầu của nhà văn Bùi Ngọc Tấn (27 tháng 10 Ất Mùi tức 8/12/2016), Văn Việt khai trương mục mới AUDIO VĂN VIỆT với tác phẩm cuối cùng của nhà văn quá cố được đọc qua chương trình youtube. Xin mời các bạn nghe kỳ 1 theo đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=XEqrtz6ETf8

Comments are closed.