Tư liệu về Trịnh Công Sơn: Diễn viên chính trong phim về Tết Mậu Thân Huế

mhttps://www.youtube.com/watch?v=HmEcsIMR08g.

Comments are closed.