Văn Việt giới thiệu: TS Nguyễn Quang A nói về sách “Giai cấp mới nguy hiểm” của Guy Standing

https://www.youtube.com/watch?v=LWKckE1ookw

Comments are closed.