Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Lý Trực Dũng

Xin xem và tự suy ngẫm… Gần một trăm năm kể từ Cách mạng tháng Mười
“Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Không biết nước nào trên thế giới có câu tục ngữ hay như nước Việt mình. Xin xem cái lưỡi của hoạ sĩ biếm bậc thầy Ukraina Jurij Kosobukin

clip_image002

Comments are closed.