Mỗi tuần một trang biếm họa (28) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina

Văn Việt tuyển chọn

7 cartoons about Putin's invasion of Ukraine | The Week

Ben Jennings cartoon, 28/2/22: child with catapult takes aim at soldier in tank

NATO Review - Cartoon photostory: could this be what is really going on?

Quà gửi từ nước Nga với muôn vàn tình thương yêu

Political cartoon Russia Ukraine

Putin and Ukraine By jeander | Politics Cartoon | TOONPOOL

 

mackaycartoons – Graeme MacKay's Editorial Cartoon Archive

Biden And Putin - Toons Mag

Biden và Putin

Opinion: Editorial Cartoons for February, 2022 - The Globe and Mail

Pritchett: Putin's Extreme Makeover in Ukraine - Honolulu Civil Beat

image

 

7 cartoons about Putin's Ukraine threat | The Week

Lisa Benson's Editorial Cartoons - Russia Ukraine Comics And Cartoons | The  Cartoonist Group

7 cartoons about Putin's invasion of Ukraine

World's cartoonists on this week's events – POLITICO

Gấu Nga: Ối làng nước ôi! Thằng Ukraina nó tấn công tui nè!

World's cartoonists on this week's events – POLITICO

Gấu Nga: Em là của anh mà!

Tôi đến đây để ngoạm một miếng [chơi chữ đồng âm: to keep a piece “ngoạm một miếng” với to keep a peace “gìn giữ hòa bình”]

NATO Review - Cartoon photostory: could this be what is really going on?

Lính Nga cãi nhau:

- Nga ở phía Bắc.

- Không, Nga ở phía Nam.

- Có lẽ ở phía Tây.

Putin's Ukraine incursion brings back the bad old bear - Los Angeles Times

Tao đói lắm rồi. Ngủ đông mãi từ năm 1991 kia mà!

Cartoonist’s Take | Remain calm, no invasion

Bình tĩnh đi, bà con ơi. Có xâm lược xâm liếc gì đâu!

Comments are closed.