Những bức biếm hoạ có sức mạnh hơn ngàn câu chữ

Lý Trực Dũng

Xin giới thiệu 3 tranh biếm họa của HS biếm họa nổi tiếng Trung Quốc Kuang Biao và HS biếm họa Pháp Plantu .

KUANG BIAO TQ 1

KUANG BIAO TQ

Plantu Pháp

Comments are closed.