Quảng Biểu: Hiếu

Anne Henochowicz, https://chinadigitaltimes.net/

Nguyễn Thanh Bình dịch

“Có hiếu với nhà nước cũng là một hình thức của chữ hiếu” một người đàn ông trên phố nói với các phóng viên CCTV vào tháng trước. Anh ta là một trong số những người được phỏng vấn về việc “thể hiện sự có hiếu với nhà nước” trước gia đình của một người trong một phân đoạn phát sóng cùng ngày Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát trụ sở đài truyền hình nhà nước. Họa sĩ biếm họa chính trị Quảng Biểu [Kuang Biao 邝飚] minh họa hình thức trung thành này bằng một thư pháp chữ "hiếu" (孝) bị ràng buộc và phục tùng:

 

mmexport1458079049881

   

Lòng hiếu thảo — hay sự kính trọng đối với cha mẹ, người lớn tuổi và tổ tiên — là nguyên lý cốt lõi của Nho giáo, mà chính quyền của ông Tập đã coi là một sự thay thế cho “tư tưởng phương Tây”.

Gần đây, tài khoản WeChat của Quảng Biểu đã bị xóa, sau khi anh đăng một bức tranh biếm họa (*) so sánh sự lên án của công chúng đối với Nhiệm Chí Cường [Ren Zhiqiang 任志强] với cách “đấu tố” thời Cách mạng Văn hóa.

(*) Xin xem Quảng Biểu: Đấu Nhậm Chí Cường (Văn Việt).

Comments are closed.