Nghệ thuật

Hoà sắc của bóng tối

Trần Đức Tài Qua cánh cửa sổ lớn và vuông mái lợp tôn nhựa trong, ánh sáng dội vào tường trắng tràn ngập không…