Nghệ thuật

Tại sao người ta vẽ?

Phan Cẩm Thượng Lời dẫn Trong cuộc sống, có nhiều việc người ta cứ tự nhiên làm, nhưng không bao giờ hỏi tại sao….