Nghiên cứu Phê bình

Về Patrick Modiano

Dương Tường     Jean Patrick Modiano sinh ngày 30 tháng 7 năm 1945 ở Boulogne-Billancourt, Paris. Modiano có một tuổi thơ bất hạnh,…