Nghiên cứu Phê bình

krasznahorkai-laszlo-est

Nỗi buồn kháng cự

(Melancholy of Resistance, chưa dịch ra tiếng Việt) của nhà văn Hunggari Laszlo Krasznahorkai Trần Tiễn Cao Đăng Một thành phố nhỏ tầm thường…