Nghiên cứu Phê bình

Milan Kundera

Nguyễn Văn Trung Kundera, ông là Cộng sản?Không, tôi là người viết truyện.Ông là người bất đồng chính kiến?Không, tôi là người viết truyện.Ông…

Một cuốn sách

Phạm Hồng Sơn Đọc xong cuốn sách về một con người đã chết cách đây hơn nửa thế kỷ khi còn đương xuân, đương…