Số đặc biệt

Requiem (Cầu Hồn)

Anna Akhmatova Thường Quán giới thiệu & chuyển ngữ Anna Akhmatova (1889-1966) là bút danh của Anna Andreyevna Gorenko. Chào đời tại Odessa, Akhmatova…

Thơ Bùi Chát

  Tháng tư   Những trận mưa rớt xuống đầu thiên hạ Sự ẩm ướt đổi cuộc đời Người người không biết trốn vào…

Kịch Câm

Gửi tặng Tào Mạt, dẫu đã quá mười năm Nam Dao (tiếp) MÀN II TỪ KỊCH NÓI ÐẾN KỊCH CÂM Cảnh 1