Số đặc biệt

NHỚ CAO XUÂN HẠO

NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG Tôi biết danh ông từ ngày còn học tiếng Nga ở ĐHSP Hà Nội. Hồi ấy, hễ học hết bài vở…

NĂM CỬA Ô

               Phan Đắc Lữ                 Thăng Long                Hà Nội                Có năm cửa ô                Như năm cánh sao                Như năm…

118 7 Nguyễn Thi Thanh Bình

Những Đợt Sóng

Truyện ngắn Nguyễn Thị Thanh Bình   Nguyễn Thị Thanh Bình là một trong những nhà văn nữ xuất hiện rất sớm trên văn…

THƠ RẤT THIÊNG

Bùi Minh Quốc Không biết đã có nhà nghiên cứu nào mò mẫm vào cái phạm trù đặc biệt này: tính thiêng của thơ?…