Số đặc biệt

118 7 Nguyễn Thi Thanh Bình

Những Đợt Sóng

Truyện ngắn Nguyễn Thị Thanh Bình   Nguyễn Thị Thanh Bình là một trong những nhà văn nữ xuất hiện rất sớm trên văn…

THƠ RẤT THIÊNG

Bùi Minh Quốc Không biết đã có nhà nghiên cứu nào mò mẫm vào cái phạm trù đặc biệt này: tính thiêng của thơ?…

Chữ nặng

Lê Minh Hà Viết, với Bùi Ngọc Tấn là chuyện viết lại, sống lại. Người khuân RỪNG XƯA XANH LÁ từ Hải Phòng về…