Số đặc biệt

Thiện thua

Truyện Trần Đĩnh Nhà vua hầm hầm giơ tay. Nhưng rồi chỉ du mạnh cái lồng ngà.Vừa chuyển giọng hót từ buồn sang giận,…

Đỗ trí vương

Hão huyền

  Đỗ Trí Vương   Mọi thứ mờ dần, nhòe nhoẹt, chỉ còn lại những đốm sáng hắt hiu, ngọng ngịu, không hình thù…

đêm xuân vượt sông hậu

đào trung đạo                                                        tặng đặng phùng quân   vạch bờ bụi chàm đước lau xậy bên bờ vắng rợn hoàng hôn…