Số đặc biệt

THƠ KAI HOÀNG

-Ngày sinh: 14.08-Công tác: Tp. Bà Rịa-Đã cộng tác thơ cho: Tiền Vệ, Da Màu, Hội Nhà văn VN, Hội Nhà văn Tp.HCM, Văn…

THƠ TẾT TÙ

Gửi Bọ Lập và những bạn viết sắp “ăn” cái Tết Tù đầu tiên hoặc thứ n… Hoàng Hưng Thăm lại phòng giam cũ…

GIỞ CHỨNG

Truyện ngắn Văn Giá Bà người làm thuê được một phen hú vía. Bà nấp sau gốc cây to, nhìn ông chủ một lúc,…

Đền Bướm

Nguyễn Thanh Văn sinh năm 1954 tại: Thừa Thiên– Huế, là giáo viên Anh văn. Tác phẩm: Truyện ngắn: Bài ca buồn gửi cố…

VĂN HÓA CHỬI

Kính tặng hương hồn cô ruột tôi Hà Sĩ Phu Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi sao chưa có nhà văn hoá nào nghiên…

Tết trong tù

(Trích tự truyện: “Vòng kim cô”… vô hình…) Phạm Viết Đào 28/10/ 2013 mình nhận được Kết luận Điều tra do Cơ quan Anh…

Mây Đầu Non 1[i]

(trích tiểu thuyết “Nửa đời nhìn lại”, NXB Thế Kỷ (Hoa kỳ), 1994) Tiêu Dao Bảo Cự Trên đường đi xuống xã X công…