Thơ

Thơ xướng họa năm Thân

Nguyễn Tài Cẩn và Đặng Tiến   Giáp Thân tức sự                                                                                              Mai lên bảy chín, chửa già đâu! Chữ “lão” hầu như mới…

Thơ Từ Quốc Hoài

                                                TỰ SỰ       1.   Hoa trái thơm như môi người chẳng thể…

Thơ Phan Vũ

                                                                                                                                                                                                               Tự họa của Phan Vũ…

Thơ Hồ Minh Tâm

  thay tất   nếu được tôi thay tim – chưa hẳn đổi mới yêu tôi thay dạ dày – chưa hẳn đổi mới…

Thơ Lưu Mêlan

Trăng   tôi sẽ đếm đến 10 và em sẽ thấy một cơn quằn quại dưới cái nụ cười đau đớn của tôi một…

Nhật Chiêu – Thơ tượng quẻ

(Từ quẻ thứ bốn mươi chín đến quẻ thứ năm mươi sáu) 49. dưới đầm có lửa quẻ cách (đổi thay)   50. lửa…

Tiễn biệt

Ý Nhi   Chưa kịp đọc hết cuốn sách anh gửi tặng Chưa kịp hiểu hết bức tranh anh vẽ Chưa kịp nói lời…