Thơ

THƠ NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

1.     Thiêu hủy bài thơ Tựa như bạn đánh rơitừng con số thật nặngnhư giá xăngtừng cây số được xếp chồng trong túi áo…

tuỳ khúc. về một nơi chốn

Hoàng Xuân Sơn đêm tuỳ bút đêm phiến gỗ trầm thơm tuỳ bút ngọn bạch lạp soi chiếc hòm vạn kỷ y trang còn…

THƠ NGUYỄN VIỆN

MỘT LẦN VÀ MỘT LẦN NỮA có một lần tôi đã nằm xuống lỗ và chết có một lần tôi đã đứng lên và…

THƠ TƯỢNG QUẺ

(Từ quẻ thứ hai mươi lăm đến quẻ thứ ba mươi hai)   Nhật Chiêu   25. bên trời lời sấm      …

40 NĂM THƠ VIỆT HẢI NGOẠI (3)

THƯỜNG QUÁN * Nhà thơ tại Úc. Du học từ năm 1974 trong chương trình học bổng Colombo của miền Nam. Tốt nghiệp đại…

THƠ TRẦN NGỌC CƯ

  Tia ló   Dù tôi viết về anh bằng tiếng cà lơ Những đứa chung lớp chung bàn với tôi Đều hiểu được….

THƠ PHÙNG THÀNH CHỦNG

  Di huấn   Tổ tiên tôi nhiều người là khanh tướng công hầu. Nhưng cũng không ít người là giặc!     Văn…

THƠ GYẢNG ANH IÊN

          Tên thật: Bùi Đức Nguyên VũSinh năm 1984Bút danh khác: Nguyên Đài, Lãm Yên

THƠ NGUYỄN VĂN TAO

bên bờ ao những cái ao trong khoảng không đào bới mùa đi qua thương tình người đi qua thương tình nước không còn…

THƠ MAYA ANGELOU

Ngu Yên giới thiệu và dịch ================== 1. Sơ Thảo Maya Angelou Thi sĩ Hoa kỳ (04, tháng 4, 1928 – 28, tháng 5,…

THƠ LƯU MÊLAN

Những bài thơ của Lưu Mêlan dưới đây được trích trong tập Thánh đường dễ sụp đổ do nhà xuất bản Giấy Vụn vừa…