Thơ

images

Thơ Nguyễn Quốc Thái

Tác giả gửi Văn Việt Nguyễn Quốc Thái sinh năm 1943 tại Hà Nội, học tại Dũng Lạc, Hà Nội. Sau năm 1954 học tại…