Thơ

Xuân Đinh Dậu

(Khoán Thủ Chiết Tự, Giao cổ đối) Ngọc Duy Phan XUÂN vừa chạm ngõ trẻ cười vang Đ  ón tết hân hoan khắp  bản …

Thơ Bei Dao

    Bei Dao mang đến cuộc Hội thảo thơ “Giving word to the Inviolability of Life” tại Trung tâm thơ đương đại (Đại…

Cuối Năm Tự Truyện

                                                (Nhớ mãi nhà thơ Trần Dần) Trần Mộng Tú   Chúng tôi ở Bellevue trong một ngôi nhà rộng chỉ có hai người…

Như những mùa thu

  Ðỗ Quang Nghĩa       *. trong niềm mong có chút gì để tin   Cả nhà thờ lớn Và những dãy…

Trần Tuấn

Hôm qua lúc 9:39 · Tròn 43 năm Hoàng Sa rơi vào tay tàu cộng (19.1.1974), đăng lại bài thơ dài này, như một…

Thơ Trần Huy Minh Phương

  Chuyện 3 gã và con chuột già   Tôi cùng ông bạn luống tuổi và người bạn vừa gần khít tuổi tôi ở…

Thơ Vũ Thành Sơn (2)

giấc mơ của tôi   tôi mơ tưởng đến lúc giàn mồng tơi xanh um, dây leo quanh cửa sổ, các thiên thần sẽ…