Thư bạn đọc

Diễn viên đóng thế

Phạm Đình Trọng Đã nhiều lần viết về những buổi làm việc với công an, tôi đã thấy nhàm chán, không muốn viết về…