Trao đổi

Thơ, cảm và hiểu

Hoàng Hưng Lâu nay, luôn có hai luồng nghĩ về Thơ xem như đối lập: Thơ để Cảm/ Thơ để Hiểu. Thực sự, có…

Triết lý giáo dục

Phạm Anh Tuấn Nếu có ai hỏi tôi “Triết lý giáo dục là gì?”, mượn câu của Thánh Augustine (khi ông được hỏi “Thời…