Trên Facebook

Một chuyện ở Alaska

(Rút từ facebook của Nguyễn Đức Tùng)   Ở Juneau, Alaska, tôi nghe được câu chuyện sau đây. Khi chiến tranh giữa các bộ…

Nhân vật của năm

(Rút từ facebook của Tuấn Khanh) Cuối tháng 12/2015, tờ báo điện tử Infonet có một cuộc bình chọn tổng kết Nhân vật của…

Chỉ là một bộ phận

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Vinh)   Cuối cùng thì trưởng thôn Khoai Lang cũng gặp được cấp trên. Bác cấp trên là…

Giá trị của mỗi người

(Rút từ facebook của Trần Nhã Thụy)   Bữa qua ngồi tám với bạn già, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng…

Hà Nội là… ai?

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Luật sư Nguyễn Văn Đài bị an ninh bắt giam vì chính xác tội gì, thực…