Trên Facebook

Đám tang của biển

(Rút từ facebook của Hoàng Vũ Thuật)   Biển nằm im thở dốc xác ve khô mùa hènắng hổn hển vai gầy cát bụinhững…

Chính sự phiền hà

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Thân)   Hầu như mỗi ngày đều có chuyện khó tin. Vì sự vênh váo giữa các mối…

Mẹ… Nờ

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Gã phượt cùng Lưu Trọng Ninh, Tuấn Chu. Sau tết, xứ Bọ quê gã rỏn rẻn……

Ôm cây! Ôm nhau!

(Rút từ facebook của Bùi Thanh Tuấn)   Bộc tôi quyết định nán lại thêm Saigon vài ngày nữa để tham gia sự kiện…

Ngày xanh cuối cùng

(tặng Ly Hoàng Ly) (Rút từ facebook của Phạm Tường Vân)   Tháng tư Chờ mòn mỏi một cơn mưa Những cánh rừng bốc…