Trên Facebook/Minds

Tuấn Khanh

(Rút từ facebook của Mạnh Kim) Có thể xem đây là một chân dung, với những nét phác thảo mà chân thật. Nếu có…

Tuyên ngôn thi

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh)   Năm 1994 tôi đọc bài tham luận bằng thơ mang tên TUYÊN NGÔN THI tại Đại…

Chôn bả ở đâu?

(Rút từ facebook của Thận Nhiên)   hãy nhớ lại lần sau cùng tụi mình ăn cá ăn cua thử tưởng tượnglần đó thật…

Khói lời

(Rút từ facebook của Trần Thị Lam)   Tiếng đã cất lên ắt hẳn có người ngheKhông vương lại người trước ta gửi người…

Nhân tài

(Rút từ facebook của Dương Đình Giao) Mạng xã hội đang sôi sùng sục vì cái “màn đấu tố”. Nhưng có khi người “đặt”…