Trên Facebook/Minds

Nhân vật của năm

(Rút từ facebook của Tuấn Khanh) Cuối tháng 12/2015, tờ báo điện tử Infonet có một cuộc bình chọn tổng kết Nhân vật của…

Hà Nội là… ai?

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Luật sư Nguyễn Văn Đài bị an ninh bắt giam vì chính xác tội gì, thực…

Nghề nó hành

(Rút từ facebook của Lê Minh Hà)   Nhờ có FB mà mình quen một phụ nữ. Quen rồi thân. Thân nên ngay trước…