Trên Facebook

Xin đừng

(Rút từ facebook của Phạm Ngọc Tiến) Giật mình khi đọc báo thấy tin trong dự thảo điều lệ trường tiểu học, lớp trưởng…

Nhà văn nhà veo

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập)   Kỳ này mình ra Hà Nội gần nửa tháng, ra để giải quyết việc nhà, kỳ…

Nhà văn

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)   Thật may, anh là người chưa nhũn não ngày lại ngày tự múc óc nuôi mình…