Trên Facebook/Minds

Tản văn mùa thu

  (Rút từ facebook của Lê Minh Hà) Gió không còn thổi nữa, giữa thành phố. Hà Nội biến đổi hoàn toàn trong mắt…

Còn nhớ nhau không

(Rút từ facebook của Huy Đức)   Thường, Lê Minh Hà chỉ mất vài dòng để dựng lại một sự kiện, một nhân vật….

Vua Tàu sắp sang

(Rút từ facebook của Trần Bá Đại Dương)   Định không nói không viết nhưng suy đi tính lại cũng viết mấy dòng về…

Với Nhật Tuấn

(Rút từ facebook của Lại Nguyên Ân) Vĩnh biệt nhà văn NHẬT TUẤN (7/9/1942 – 6/10/2015)Nhật Tuấn họ tên thật: BÙI NHẬT TUẤN, sinh…