Trên Facebook

Rõ ơi, thua rõ rồi!…

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Nội ô Phnom Penh xuất hiện nhiều xe hơi đời mới, nhiều nhà giàu mới vàng…

Nhớ Kim Lân

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập)   Không nhớ gặp cụ khi nào, hình như ba bốn chục năm về trước. Có lẽ…

Phe ải, phe ai?

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Gã nhớ hồi bé tẹo cứ mỗi lần nhà gã có khách là gã kiếm mọi…