Trên Facebook/Minds

Nhìn rõ mặt nhau

(Rút từ facebook của Trần Kiêm Đoàn)   Trước khi rời California đi Nhật Bản vào ngày 19 tháng 6 năm 2015, Lê, bà…

Mẹ Việt…

(Rút từ facebook của Mạnh Kim)   Mẹ bây giờ là trẻ thơ, em gái… thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học hành. Đời…

Loa trôi

(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)   CỞI TRẦN UỐNG RƯỢU NGOÀI MƯANGHE LOA PHƯỜNG ĐỌC BÀI THƠ: NGẬP RỒI ỐI LÀNG ÔI,…

Nguyên Hồng… râu

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Trường Sơn, chuyến… vét. Gã may mắn có mặt trên chuyến vét ấy để biết thế…