Trên Facebook/Minds

Nam quốc sơn hà…

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Ngôi chùa cổ. Đại La. Cảnh bình, êm. Gió dường như cũng rón rén khi qua…

Tản văn mùa thu

  (Rút từ facebook của Lê Minh Hà) Gió không còn thổi nữa, giữa thành phố. Hà Nội biến đổi hoàn toàn trong mắt…

Còn nhớ nhau không

(Rút từ facebook của Huy Đức)   Thường, Lê Minh Hà chỉ mất vài dòng để dựng lại một sự kiện, một nhân vật….