Trên Facebook/Minds

Máu đồng bào

(Rút từ facebook của Nguyễn Trường Uy)   Hôm 26-11, trên tàu đánh cá QNg 95861, ngư dân Trương Đình Bảy (42 tuổi, thôn…

Nam quốc sơn hà…

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Ngôi chùa cổ. Đại La. Cảnh bình, êm. Gió dường như cũng rón rén khi qua…