Trên Facebook/Minds

Tản văn mùa thu

  (Rút từ facebook của Lê Minh Hà) Gió không còn thổi nữa, giữa thành phố. Hà Nội biến đổi hoàn toàn trong mắt…

Còn nhớ nhau không

(Rút từ facebook của Huy Đức)   Thường, Lê Minh Hà chỉ mất vài dòng để dựng lại một sự kiện, một nhân vật….