Trên Facebook/Minds

Với Nhật Tuấn

(Rút từ facebook của Lại Nguyên Ân) Vĩnh biệt nhà văn NHẬT TUẤN (7/9/1942 – 6/10/2015)Nhật Tuấn họ tên thật: BÙI NHẬT TUẤN, sinh…

Nhìn rõ mặt nhau

(Rút từ facebook của Trần Kiêm Đoàn)   Trước khi rời California đi Nhật Bản vào ngày 19 tháng 6 năm 2015, Lê, bà…

Mẹ Việt…

(Rút từ facebook của Mạnh Kim)   Mẹ bây giờ là trẻ thơ, em gái… thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học hành. Đời…