Trên Facebook/Minds

Vua Tàu sắp sang

(Rút từ facebook của Trần Bá Đại Dương)   Định không nói không viết nhưng suy đi tính lại cũng viết mấy dòng về…

Với Nhật Tuấn

(Rút từ facebook của Lại Nguyên Ân) Vĩnh biệt nhà văn NHẬT TUẤN (7/9/1942 – 6/10/2015)Nhật Tuấn họ tên thật: BÙI NHẬT TUẤN, sinh…

Nhìn rõ mặt nhau

(Rút từ facebook của Trần Kiêm Đoàn)   Trước khi rời California đi Nhật Bản vào ngày 19 tháng 6 năm 2015, Lê, bà…