Trên Facebook/Minds

Mẹ Việt…

(Rút từ facebook của Mạnh Kim)   Mẹ bây giờ là trẻ thơ, em gái… thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học hành. Đời…

Loa trôi

(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)   CỞI TRẦN UỐNG RƯỢU NGOÀI MƯANGHE LOA PHƯỜNG ĐỌC BÀI THƠ: NGẬP RỒI ỐI LÀNG ÔI,…

Nguyên Hồng… râu

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)   Trường Sơn, chuyến… vét. Gã may mắn có mặt trên chuyến vét ấy để biết thế…

Nghe từ cống Rộc

Nguyễn Thông Sáng nay 31.8.2015, anh em anh hùng Đoàn Văn Vươn đã rời trại giam Hoàng Tiến (ở Hải Dương) trở về quê…

Đôi bờ Thạch Hãn

(Rút từ facebook của Nguyễn Thị Hậu)   Đúng ngày rằm tháng Bảy tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Hơn 10.000 ngôi…

Tài hoa Tào Mạt

(Rút từ facebook của Vương Trọng)   Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt là một người tài hoa, với ngòi bút sắc sảo, đầy…