Trên Facebook/Minds

Trời đất ơi

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Vinh)   1. Trời đất ơi là tiếng kêu của Chủ tịch Quốc hội, kêu thay cho nông…

Truyền Kỳ Mạn Lục

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân) ….đêm qua mẹ tôi vềbà xoa đầu tôi như hồi nhỏ“mày khá!”tôi hốt hoảng chuyện gì thưa…