Tư liệu

Thư của Chu Văn Sơn

Ý Nhi Mặc dù Chu Văn Sơn là nhà phê bình quan tâm đến thơ tôi nhiều nhất*, hiểu và cảm thông với thơ…

Cảo thơm lần giở…

Bùi Giáng viết về thơ Tuệ Sỹ Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về…