Tư liệu

Học giả Mỹ

Ralph Waldo Emerson Hiếu Tân dịch Thưa ngài Chủ tịch, thưa quý bạn[1] Tôi chào mừng các bạn nhân ngày khai giảng năm học…

Nữ sĩ Hoàng Hương Trang

Nguyễn Phú Yên Thập niên 1950 có hai nhà thơ trẻ tuổi xuất hiện trên văn đàn miền Nam, đó là Huyền Chi và…

Thư của Chu Văn Sơn

Ý Nhi Mặc dù Chu Văn Sơn là nhà phê bình quan tâm đến thơ tôi nhiều nhất*, hiểu và cảm thông với thơ…