Tư liệu

Chủ nghĩa Marx sau Polányi

Michael Burawoy Nguyễn Quang A dịch (Marxism after Polanyi, trong Michelle Williams and Vishwas Satgar, Marxisms in the 21st. Century, Johannesburg, South Africa, Wits…

Cho cậu kiện, tôi xử

(Kỷ niệm 50 năm nhận công tác tại Bộ Nông nghiệp (5/8/1967-5/8/2017) Vũ Trọng Khải Ấy là câu nói của Bộ trưởng Bộ Nông…

Dân chủ giám sát?[1]

John Keane Nguyễn Quang A dịch Chương này đề xuất một sự xét lại căn bản cách chúng ta nghĩ về sự đại diện…

Platon luận tội thi nhân

Chu Quang Tiềm Lê Thời Tân dịch 1 Vào lúc Platon[1] viết sách – quãng thời gian giữa thế kỷ III và thế kỷ…