Tư liệu

Phan Cự Đệ vs Khái Hưng

Nhị Linh Tiếp tục câu chuyện Khái Hưng: mười năm sau khi Khái Hưng qua đời (1947) là mười năm loạn lạc. Hết quãng…