Tư liệu

Học tập gì từ nền giáo dục châu Á?

Yong Xhao Phạm Nguyên Trường dịch từ http://www.abc.net.au/radionational/programs/saturdayextra/lessons-that-matter-what-should-we-learn-from-asian-education/5706304 Tiến sĩ Yong Zhao (Viện Chính sách Y tế và Giáo dục (Mitchell, Melbourne, Australia) cho…

Sức tưởng tượng ảo

Umberto Eco, “The Virtual Imagination.” Project Syndicate, 11/2000: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-virtual-imagination Duy Đoàn chuyển ngữ   Bằng sức mạnh của máy tính và internet, liệu sách…

Nghệ thuật đen

Thanh Tâm Tuyền   Gọi nghệ thuật đen là thứ nghệ thuật bi đát phẫn nộ, thứ nghệ thuật dục tình suồng sã, thứ…

Quốc gia/dân tộc là gì? (*)

Benedict Anderson Như Huy dịch Văn Việt: Cuốn sách “Những cộng đồng tưởng tượng” (Imagined Communities) của Benedict Anderson là một tác phẩm nghiên…