Tư liệu

Đừng sống bằng sự dối trá

Alexander Solzhenitsyn 18/2/1974 Thái Phục Nhĩ dịch từ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/04/AR2008080401822.html Sau đây là toàn văn của bài tiểu luận của Alexander Solzhenitsyn “Đừng Sống bằng…

Chế độ toàn trị và văn chương

George Orwell Phạm Nguyên Trường dịch từ http://orwell.ru/library/articles/totalitarianism/english/e_lat Kỉ niệm 111 năm ngày sinh George Orwell (25.06.1903-25.06.2014)   Ngay trong lần nói chuyện đầu…