Tư liệu

Chế độ toàn trị và văn chương

George Orwell Phạm Nguyên Trường dịch từ http://orwell.ru/library/articles/totalitarianism/english/e_lat Kỉ niệm 111 năm ngày sinh George Orwell (25.06.1903-25.06.2014)   Ngay trong lần nói chuyện đầu…

T 1

Con tàu triết học

Vitaly Shentalinsky Tom Phạm dịch Bước vào năm 1922. Chính sách kinh tế mới… Đất nước dần hồi phục sau buổi khó khăn của…