Tư liệu

T 1

Con tàu triết học

Vitaly Shentalinsky Tom Phạm dịch Bước vào năm 1922. Chính sách kinh tế mới… Đất nước dần hồi phục sau buổi khó khăn của…

PHD-VVHuan

Vẫy gọi nhau làm người

Phan Huy Đường Nhìn sự vật, nhìn người, nhìn mình, nhìn nhau, nhìn sự thật. Những thế nhìn đó thể hiện người trong vũ…

tải xuống (3)

Để Đừng Quên

 Jean Pierre Han Dương Tường dịch Những nhà văn Việt Nam của thế hệ mới, những Nguyễn Việt Hà, Thuận hay Phong Điệp (để…

Cao_Xuân_Hạo

Suy nghĩ về dịch thuật

Cao Xuân Hạo Hoàng Hưng sưu tầm Năm 2004 có mấy cuộc hội nghị về dịch thuật tập hợp những chuyên gia có uy…

images2

Câu chuyện văn học II

Thụy Khuê trả lời Lê Quỳnh Mai Nhà nghiên cứu phê bình Thụy Khuê gửi Văn Việt LQM: Xin Chị cho biết nguyên nhân…