Tư liệu

Khủng hoảng và lật đổ

Orlando Figes Dũng Vũ dịch Vị Sa hoàng Nga cuối cùng vẫn ươn ngạnh chối từ mọi cải cách. Khối đông nhà nông đang…

Ông chủ nhà sách Khai Trí

Ông Khai Trí và nhà biên soạn tự điển Nguyễn Văn Khôn Người Saigon nên đọc, không phải người Saigon, đọc cho biết! Tôi…

Milan Kundera từng nói

Nguyên Ngọc dịch từ http://evene.lefigaro.fr/citations/milan-kundera Báo Le Figaro (Pháp) đã chọn trích một số câu đáng nhớ từ các tác phẩm hoặc các cuộc…

NHÂN 130 NĂM XUẤT BẢN

TRUYỆN “THẦY LAZARO PHIỀN” LẠI NGUYÊN ÂN Cách nay tròn 130 năm, vào năm 1887, một cuốn truyện viết bằng văn xuôi tiếng Việt…

Thiên hạ đại thế luận

Nguyễn Lộ Trạch Tiểu dẫn: Nguyễn Lộ Trạch cùng với Nguyễn Trường Tộ là 2 nhà canh tân hàng đầu VN TK.XIX. Thiên hạ…