Tư liệu

Nghiên cứu Ông Cụ (bis)

(S. thêm) Nguyễn Xuân Hưng Sau khi loạt bài “Nghiên cứu Ông Cụ” của tôi đăng trên FB này, rất nhiều bạn comm, inbox…

Nghiên cứu Ông cụ

(s15: Ba lần đi tìm… Mỹ) Nguyễn Xuân Hưng Hồi tôi làm kịch bản phim “Ý chí độc lập”, cố ý bỏ qua đoạn…

Nghiên cứu Ông Cụ

(s8: nỗi niềm Tống Văn Sơ) Nguyễn Xuân Hưng Vào khoảng năm 2007- 2008, tôi chuẩn bị sản xuất bộ phim “Vượt qua bến…

Mặt tối của toàn cầu hóa

Jason Lopata Phạm Nguyên Trường dịch Trong những nhóm người làm việc ở Thung lũng Silicon (Silicon Valley) – tôi đã có mặt ở…

Một bài thơ quan trọng của Đông Hồ bị phổ biến sai[i]

Trần Từ Mai                                                                                                                                                                                 BÀI THƠ QUAN TRỌNG, ĐANG BỊ PHỔ BIẾN VỚI NHIỀU…

Tuần báo Văn (1957-1958)

FB Lại Nguyên Ân TUẦN BÁO “VĂN” (1957-58) – ĐỨA CON ĐẦU LÒNG CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Không ít bạn đọc ngày…