Tư liệu

Bàn tròn văn học Pháp

Paul-François Paoli ghi Trần Vũ dịch thuật “Những nhà văn đích thực đếm được trên đầu ngón của một bàn tay” Tranh Antoine Moreau-Dusault…

Cội nguồn đích thực của từ Việt Cộng

Brett Reilly, https://thediplomat.com/2018/01/the-true-origin-of-the-term-viet-cong/ Phạm Nguyên Trường dịch Trái ngược với một số tài liệu lịch sử, thuật ngữ “Việt Cộng”, tương tự như chính…

Bức tranh La Joconde

Việt Bách La Joconde là kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và cũng gây nhiều tranh cãi. Bức…

G.

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 9): Võ Đình Nhà văn, họa sĩ Võ Đình sinh năm 1933, tại Huế. Du học tại Pháp….