Tư liệu

Tuyển Thơ Frankfurt (kỳ 3)

Phạm Kỳ Đăng dịch Bài thơ „Berlin, em – người đàn bà Đức“ của Wolf Biermann Durs Grünbein Ngày hôm nay thơ thể ballad…

Tuyển tập Frankfurt (kỳ 2)

Phạm Kỳ Đăng dịch Bài thơ “Ba hồ cảnh ở Hellbrunn” của Georg Trakl Gerhard Stadelmeier (1) Ma quỉ ướt đầm trêu ngươi ngoi…

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 1)

Phạm Kỳ Đăng dịch Hợp tuyển Frankfurt -  chuyên mục trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung – mở ra theo sáng kiến của nhà phê…

Những ngày trước 2/9/1945[i]

(trích WHY VIET NAM) Archimedes Patti Lê Trọng Nghĩa dịch Chương 25Trước ngày lễ Độc lậpHẾT KHÓ KHĂN NÀY LẠI ĐẾN KHÓ KHĂN KHÁC…

Tính đương đại (kỳ 2)

(trích từ sách “Lịch sử của tính hiện đại”, NXN Tri Thức 2017) Jaques Attali Hiếu Tân dịch Tây phương hóa thế giới Khi…

Tính đương đại (kỳ 1)

(trích từ sách “Lịch sử của tính hiện đại”, NXN Tri Thức 2017) Jaques Attali Hiếu Tân dịch Bắt đầu từ cuối những năm…

Tại sao Việt Nam

(Why Vietnam?) Archimedes L.A. Patti Lê Trọng Nghĩa dịch BẢN DẠO ĐẦU CON CHIM HẢI ÂU CỦA NƯỚC MỸ (Prelude to America’s Albatross) Đây…

Chủ nghĩa Marx sau Polányi

Michael Burawoy Nguyễn Quang A dịch (Marxism after Polanyi, trong Michelle Williams and Vishwas Satgar, Marxisms in the 21st. Century, Johannesburg, South Africa, Wits…