Tư liệu

Cội nguồn đích thực của từ Việt Cộng

Brett Reilly, https://thediplomat.com/2018/01/the-true-origin-of-the-term-viet-cong/ Phạm Nguyên Trường dịch Trái ngược với một số tài liệu lịch sử, thuật ngữ “Việt Cộng”, tương tự như chính…

Bức tranh La Joconde

Việt Bách La Joconde là kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và cũng gây nhiều tranh cãi. Bức…

G.

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 9): Võ Đình Nhà văn, họa sĩ Võ Đình sinh năm 1933, tại Huế. Du học tại Pháp….

Văn Việt Hải ngoại sau 1975

Sau chuyên đề “40 năm Thơ Việt Hải ngoại 1975-2015”, Văn Việt mở chuyên đề “Văn Hải ngoại sau 1975” nhằm tiếp tục cung…