Tư liệu

Lénin, trí thức hay đồ tể?

Từ Thức Trong khi các nhà lãnh đạo Việt Nam, áo quần bảnh bao, đứng xếp hàng tưởng niệm Lénine (Lenin) và công đức…

“Con gấu già bất hạnh”

Romain Rolland (Đây là đoạn trích từ cuốn nhật ký của văn hào Pháp Romain Rolland (1866 – 1944), Nobel văn học 1915, viết…

Khủng hoảng và lật đổ

Orlando Figes Dũng Vũ dịch Vị Sa hoàng Nga cuối cùng vẫn ươn ngạnh chối từ mọi cải cách. Khối đông nhà nông đang…

Ông chủ nhà sách Khai Trí

Ông Khai Trí và nhà biên soạn tự điển Nguyễn Văn Khôn Người Saigon nên đọc, không phải người Saigon, đọc cho biết! Tôi…