Tư liệu

Thơ Hoàng Hưng 1961-2005

Sau tập “Về Kinh Bắc” của Hoàng Cầm cùng một số tư liệu liên quan, hôm nay HH xin tặng các bạn tập thơ…

Những nghề nghiệp cho phụ nữ

Virginia Woolf Đoàn Huyến dịch Bài viết dưới đây là bản tóm lược bài thuyết trình của Virginia Woolf trước Hiệp hội Quốc gia…

Lénin, trí thức hay đồ tể?

Từ Thức Trong khi các nhà lãnh đạo Việt Nam, áo quần bảnh bao, đứng xếp hàng tưởng niệm Lénine (Lenin) và công đức…

“Con gấu già bất hạnh”

Romain Rolland (Đây là đoạn trích từ cuốn nhật ký của văn hào Pháp Romain Rolland (1866 – 1944), Nobel văn học 1915, viết…