Vấn đề hôm nay

Xin đừng giết!

Nguyễn Hồng Lam Một bản án thật sự là công lý, ngoài chuyện giữ gìn kỷ cương luật pháp, bắt kẻ phạm tội phải…