Vấn đề hôm nay

Tôi tố cáo

Nguyên Ngọc Phiên tòa xử vụ án Đồng Tâm gây chấn động dư luận dự kiến sẽ diễn ra vào 7/9. Văn Việt đăng…