Vấn đề hôm nay

Tại sao Chu Hảo?

Lê Phú Khải Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi trong một quán bia hơi gần trụ sở Hội Nhà văn Việt…