Vấn đề hôm nay

Về nhạc Bolero

Chu Mộng Long Nhạc Bolero, còn gọi là nhạc sến, phổ biến thời Việt Nam Cộng hòa, có khác gì Thơ Mới 1932 –…