Vấn đề hôm nay

Để gió bay đi

Tuấn Khanh Thật không may cho anh Tấn trong buổi tối định mệnh đó. Khi tất cả mọi thứ cùng quẫn đổ xuống đầu…