Vấn đề hôm nay

BƯỚC NHẢY TỰ DO

Bước nhảy tự do Nguyệt Quỳnh/ Quê Choa Chỉ có niềm khao khát mãnh liệt mới thôi thúc con người vượt lên trên chính…

Bàn về dân trí

Huỳnh Thục Vy Từ đầu thế kỷ trước, Phan Chu Trinh đã nói đến công cuộc “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân…

Người bất tuân sếp và mở tường Berlin

Soraya Sarhaddi Nelson (thông tín viên NPR’s Berlin), http://www.npr.org/blogs/parallels/2014/11/06/361785478/the-man-who-disobeyed-his-boss-and-opened-the-berlin-wall Bản dịch của Văn Việt Người Đông Berlin tràn vào Tây Berlin sau khi viên…