Văn

Phiên bản

Truyện Trần Doãn Nho                             Lãng mạn chỉ là trò chơi trẻ con Chàng ép mấy năm vào một tháng, chàng cuộn mấy tháng…

Ma

Truyện chớp (flash fiction) Nguyễn Đức Tùng Khi gặp ma lần đầu, bạn đừng kêu la hoảng hốt. Cần nhớ: bạn không phải làm…

Bán gì đây?

Dạ Ngân Khu dân cư mở, nhà và cây không vượt lên nhau, thậm chí cành nhánh nào hỗn hào với lưới điện, cánh…

Quý Cao

Vũ Thư Hiên Tôi rất nhớ những người bạn tôi từng gặp. Họ ở ngoài tôi, tất nhiên, nhưng tôi luôn thấy họ trong…

Làm báo Văn Nghệ (kỳ 3)

Hồi ký Nguyên Ngọc (trích) Lê Ngọc Trà mở đầu bài viết của mình nhẹ nhàng, thận trọng, nhưng liền đó cũng tỏ ngay…

Làm báo Văn Nghệ (kỳ 2)

Hồi ký Nguyên Ngọc (trích) Tờ báo có uy tín. Nhiều người oan ức đến nhờ báo lên tiếng, mang cả bài đã viết…

Làm báo Văn Nghệ (kỳ 1)

Hồi ký Nguyên Ngọc (trích) Sau Đại hội VI của Đảng ít lâu, một hôm tôi nhận được một mẩu giấy của anh Trần…

Điếm đỏ

Truyện Nguyễn Thanh Văn Dạo đó, như nhiều người ở quê tôi vẫn còn nhớ, đĩ thì gọi là đĩ, điếm thì gọi là…

Đàn bà xấu và chính quyền

Nguyễn Hoàng Văn Đem đặt một phụ nữ cực xấu bên cạnh một phụ nữ cực đẹp thì dẫu vô thần hay vô tâm…

Đốt sách

Truyện Lê Học Lãnh Vân Khoảng cuối tháng 5/1975, chiến dịch Bài trừ Văn hóa Đồi trụy được phát động. Lệnh ban ra từ…