Văn

Chữ Hạnh

Truyện Ngô Nguyên Dũng Mọi chuyện xảy ra trong tâm tưởng của các nhân vật là chính, còn trong đời thật, nó hầu như…

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 31)

NGÀY 16-5-2014 Hãy mở cửa ra, Vừng ơi! Hạ Đình Nguyên Đi tìm phương án cho con đường sống của dân tộc trong tình…

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 30)

NGÀY 19-2-2014 Kế hoạch thằng Bờm “lấy lại lòng dân” Hạ Đình Nguyên Trong những lúc quá bi phẫn, người ta phát hiện ra…

Trại Ông Bồ

Truyện Khuất Đẩu Truyện cứ nhẹ như không, như kiểu kể chuyện “phong long” về bất cứ trại chủ vô danh nào, trong một…

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 29)

NGÀY 14-12-2013 Bác Trọng nói câu nào cũng dzui ghê! Hạ Đình Nguyên “Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng…

Mất tích

Truyện Phương Uy Những nhân vật mang tên J,  Q, tên của những quân bài. Những nhân vật khác cũng là những quân bài:…

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 28)

NGÀY 10-12-2013 Các Mác và Việt Nam hôm nay Hạ Đình Nguyên Người ta đều biết Các Mác là một nhà tư tưởng lớn…

Miền đất trầm hương

Tùy bút Vũ Thị Thanh Mai Sinh trong thập niên 60 trong một gia đình Bắc di cư và theo học Saint Exupéry, đời…

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 27)

NGÀY 9-11-2013 “Cảm ơn em!”: Một nhà nước u minh đẻ ra nhiều ma quái (Gửi thư cho gió và anh Dương Chí Dũng)…