Văn

Chân Nhân (kỳ 9)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh CHÍN Bọn đàn ông trong làng Cùng nói, số đàn bà qua tay thày Bút không biết bao…

Giang hồ

Truyện Hà Thúc Sinh Lão Mai Định hành nghề đồ tể nơi một nông trại Mễ gần siêu lộ 605. Có người biết gốc…

Chân Nhân (kỳ 8)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh TÁM Chuyện của cô Diệu Hương, bán vải ở chợ Phùng Khắc Khoan. “Năm tôi tốt nghiệp đại…

Chân Nhân (kỳ 7)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh BẢY Con người không phải là một loài được tạo hóa ban cho nhiều ưu đãi nhất. Thế…

Chuyện tình thời Balzac

Truyện Nam Dao Lẽ ra câu chuyện có thể bắt đầu từ cái ghế chơ vơ trên một khoảnh sân vắng. Tôi đến ngắm…

Chân Nhân (kỳ 6)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh SÁU Hồi thày Bút nổi lên thì cũng là lúc nhà nước ta bắt đầu đổi mới, mở…

Mùa hè

Truyện Nguyễn Đức Tùng Họ chạy xe Tesla màu đỏ, loại xe tự động không cần lái. Chàng muốn đi từ San Diego ngược…

Chân Nhân (kỳ 5)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh NĂM Năm 1983, sau năm năm bỏ đi Miền Nam, Bút trở về làng Cùng. Thế nhưng Bút…

Bài thơ để lại trên mộ

Truyện Đỗ Kh. Người con gái đẹp, vào loại nếu cô có lướt qua góc mắt thì người ta phải quay lại nhìn. Tôi…

Chân Nhân (kỳ 4)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh BỐN Phủ thờ mới của thày Bút khánh thành độ mươi năm nay. Phủ nằm ở ngoài rìa…

Viết là Khiếp

Nguyễn Quốc Trụ Tôi trở nên khiếp đảm… Đêm 23 tháng Chạp, năm 1985, cùng lúc với ông Táo chầu trời, trên một chiếc…