Bốn biến khúc cho một chủ đề: Vũng Áng. Việt Nam

Phannguyên Psg

Giờ thì có thể thêm: FORMOSA.

Ngày Môi trường Thế giới (World Environment Day – viết tắt: WED) đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định chọn ngày 5 tháng 6 từ năm 1972.

Ngày 5 tháng 6 năm 1972, nhân ngày khai mạc Hội nghị Môi trường Thế giới đầu tiên tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Ngày Môi trường thế giới đã chính thức được công bố bởi Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (United Nations Environment Programme).

Trong phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 1972, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra quyết nghị chính thức.

Kể từ đó, hơn 150 quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng tham gia vào ngày kỷ niệm này.

Cách hoạt động hưởng ứng thường được tổ chức trong tuần lễ quanh ngày 5 tháng 6 hàng năm.

Quatre variations sur un theme: Vũng Áng. Việt Nam

Bốn biến khúc cho một chủ đề: Vũng Áng. Việt Nam

Không có mô tả ảnh.

Thoát xác 1

Không có mô tả ảnh.

Thoát xác 2

Không có mô tả ảnh.

Thoát xác 3

Không có mô tả ảnh.

Thoát xác 4

Nguồn: FB Phannguyên Psg

Comments are closed.